ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "เลือกคนอย่างไร...ให้โดน"โดย ดร.ลักษณ์ ทองไทย


วันที่ 22 กันยายน 2549


ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา< Back| Top^