ดร.ลักษณ์ ทองไทย ให้สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุ Modern Radio คลื่น 96.5 "YesTestMe เครื่องมือวัดคน ผ่านอินเตอร์เน็ต"ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างก็ให้ความสำคัญกับการรับสมัครพนักงาน ซึ่งทุกวันนี้ก็ได้มีการนำ IT เข้ามาใช้ในส่วนนี้ ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายและถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัทนิร์วานา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน IT Training ระดับสูง เพื่อการสอบ Certify ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะมีเฉพาะคนที่เรียนทางด้านไอทีเท่านั้นที่สามารถสอบได้ เพียงแต่ว่าถ้าเคยเรียนทางด้านไอทีมาก่อนจะได้เปรียบมากกว่า แต่คนที่ยังไม่เคยเรียนก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้

นอกจากนี้ ยังดูแลในส่วนของเว็บไซต์สมัครงาน www.JobToday.co.thที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการหางาน เปิดให้ฝั่งบริษัทที่ต้องการหาพนักงานได้พบกับผู้สมัครงาน ซึ่งเป็นเหมือนตัวกลางที่ช่วยทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์

ในการรับสมัคร หรือหาคนเข้ามาทำงาน ส่วนมากคนไทยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนหลายด้าน เช่น มีความไม่แน่นอน คือจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เช่น ผู้สัมภาษณ์อารมณ์เสีย งานยุ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการสัมภาษณ์ได้

และหากมีการรับพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพมาทำงานจะเกิดผลเสียแก่องค์กรหลายๆอย่าง การใช้ เครื่องมือที่ดีทำให้ประหยัดทั้งเงิน เวลา และช่วยลดความเสี่ยงในการรับคนที่ไม่ตรงกับงาน

การปรับปรุงระบบของบริษัทให้มีความทันสมัย รวมทั้งการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องมีการปรับคนให้ยอมรับระบบใหได้ก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแนวความคิดของคนเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีระบบที่ช่วยในการทดสอบคนเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถค้นตัวตนที่แท้จริงของบุคคลได้ เพื่อให้สามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงานได้

ในส่วนของ YesTestMe.com แบ่งข้อสอบออกเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ

  • Desirable characteristics Test หรือ Attitude ในการทำงาน
  • English Test (Base on Basic and Base on TOEIC)
  • IT Test

โดย YesTestMe.com จะสามารถช่วยในการจำแนกคนตาม Level ได้ คือจะเป็นการจัดว่าแต่ละ คนมีความสามารถตรงส่วนไหน และมีความเหมาะสมกับงานใด ซึ่งจะเป็นการวัดตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนได้

ถ้าพูดถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กรวัดโดย 4 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความสามารถการสื่อสารและประสานผลประโยชน์ ความมั่นคงทางอารมณ์ การปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาหาความรู้ใหม่ ถ้าบุคคลมีครบก็จะสามารถเป็น Top management ได้

การทดสอบที่ไม่มีการรู้ล่วงหน้าจะเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้สอบได้ ปัจจุบันนี้การทดสอบแบบเดิมๆ เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองกว่า เมื่อเทียบกับการ Test online ซึ่งเพียงแค่มีการต่อ Internet ก็สามารถ Login เข้ามาทำการ Test ได้

แต่กรณีที่บริษัทต้องการคุณลักษณะพิเศษทางด้านไหนเป็นพิเศษ ก็สามารถเน้นทางด้านนั้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นๆต้องการเน้นอะไรเป็นหลัก

บริษัทต่างๆจะมีการเลือก Test ที่แตกต่างกัน แต่หลักในการเลือก Test คือ

  1. Reliability ความน่าเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ
  2. Validity คือ การวัดในสิ่งที่ควรวัด คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ

Tools ที่บริษัทต่างๆเลือก อาจจะมีความแตกต่างกัน ส่วนของ Test online ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ แต่ ถ้าองค์กรต่างๆที่ต้องการรับคนที่เหมาะสมกับงาน ก็สามารถนำ Test นี้ไปใช้ได้

นอกจากนี้แล้ว การ Test ยังสามารถช่วยในการค้นหาหาความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวได้และทำให้สามารถทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้

< Back| Top^