YesTestMe.com นวัตกรรมเลือกคนให้ตรงกับงานได้รับสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ


ฉบับวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2549นอกจากงานประจำในตำแหน่งผู้บริหารของ "ศรีอยุธยาประกันภัย" และอีกหลายธุรกิจในมือ อีกบทบาทหนึ่งของ ดร.ลักษณ์ ทองไทย คือ การอยู่เบื้องหลังการสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับวงการ HR ...ด้วยการเปิดตัว "YesTestMe.com" เครื่องมือทดสอบคนผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรกของเมืองไทยออกสู่ตลาด

เพราะการเลือกคนให้ตรงกับงาน มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนองค์กร การพัฒนาเครื่องมือวัดคนที่ตรงกับความต้องการ และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโจทย์หนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ดร.ลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริหารบริษัท นิร์วานา จำกัด ใช้เวลาทุ่มเทมากกว่าสิบปี พัฒนาระบบ Test Online รูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ YesTestMe.comซึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ผลงานการคิดค้นครั้งนี้ ตกผลึกมาจากประสบการณ์การทำงานโชกโชนในหลายบทบาท ด้วยพื้นฐานของครอบครัว "ทองไทย" ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้ ดร.ลักษณ์ ผ่านประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนหลากหลายระดับ และหลายด้าน ตั้งแต่งานด้านการผลิต มาร์เก็ตติ้ง ไอที ไฟแนนซ์ HR ฯลฯ

ปัจจุบัน ดร.ลักษณ์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตระกูลทองไทยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น โดยเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติระบบการทำงานจากเปเปอร์เบสมาเป็นคอมพิวเตอร์เบสของธุรกิจประกัน

ความสนใจด้านไอทีทำให้ ดร.ลักษณ์ ลงทุนเปิดธุรกิจส่วนตัว บริษัท นิร์วานา จำกัด สถาบันสอนหลักสูตรด้านไอที และบริษัท จ็อบทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด เวบไซต์หางานสำหรับคนไอที

และล่าสุด จากการดึง 2 ประสบการณ์ด้านใหญ่ที่ทั้งใจรัก และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในตัว คือ ด้านไอที และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาผนึกกัน จึงแจ้งเกิดนวัตกรรมใหม่ YesTestMe.com

ดร.ลักษณ์ เล่าว่า วิธีการเลือกคนทำงานแบบดั้งเดิม ที่วิเคราะห์แบบ Vertical หรือแนวดิ่งเพียงด้านเดียว การมองตามสายงานของ Job Description อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปที่จะทำให้มองเห็นแววที่ชัดเจนของคนในองค์กร

คนบางคนอาจมี Characteristic หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมแฝงอยู่ แม้ว่าพื้นฐานจะไม่ได้ทำงานสายนั้นโดยตรง

"ยกตัวอย่างถ้ามองในสายที่เป็น Job Description ตรงๆ คนที่เริ่มจากตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ โตขึ้นไปเรื่อยๆ ในสาย ก็จะเป็นผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการฝ่ายไอที อาจจะมองว่าคนๆ นี้ ทำงานได้อยู่สายเดียว"

ทั้งที่ความจริงแล้ว การปรับงานให้เข้ากับคน หรือปรับคนให้เข้ากับงานเกิดขึ้นได้ เช่น ปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้บริหารที่กระโดดจากผู้จัดการไอที มาทำเคลมรถยนต์ เพราะมีคุณลักษณะที่เหมาะกับการทำเคลมรถยนต์ได้ เช่น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ ปรับตัวเข้ากับพนักงาน มีความมั่นคงทางอารมณ์

ผลงานการคิดค้นระบบเทสต์ออนไลน์ YesTestMe.com ครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่เพียงการนำเทคโนโลยีไอที มาช่วยในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สะดวกและประหยัดเวลาขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโมเดล "วัดคน" แบบใหม่ที่ ดร.ลักษณ์ เรียกว่า Dynamic Broadband Competency Model ด้วยเครื่องมือวัด ที่สามารถวัด Competency คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กร โดยแบ่งเป็น 4 ด้านใหญ่ ได้แก่ 1.ความรับผิดชอบ 2.ความสามารถในการสื่อสาร การประสานผลประโยชน์ 3.ความมั่นคงทางอารมณ์ และ 4.การปรับตัวใฝ่หาความรู้ใหม่ โดยทั้ง 4 ด้านใหญ่ ยังวัดแยกออกไปได้อีก 18 ส่วนย่อยในรายละเอียดด้านต่างๆ

สำหรับแบบทดสอบของ YesTestMe.com จะแบ่งการวัดออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. วัดความสามารถด้านไอที 2.วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ 3.วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อองค์กร โดยแบบทดสอบจะจำแนกคนตามลำดับความสามารถในการทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถแยกประเภทของคนได้ว่า คนๆ นี้จะเหมาะสมกับงานประเภทใดได้อีกด้วย

"ส่วนใหญ่การวัด competency มักจะมองในแง่ Job Description ซึ่งจะเป็นลักษณะของ Vertical หรือแนวดิ่ง แต่โมเดลที่เราทำอยู่ จะเป็นลักษณะการแอพพลายข้ามองค์กร เป็นแบบบรอดแบนด์ ซึ่งมองกว้างกว่า คือ วัดไปถึงตัว role หรือบทบาทที่ต้องทำ รวมไปถึงตัวบุคคลว่ามีคุณลักษณะหรือ Characteristic ที่โดดเด่นด้านใดบ้าง

โดยในส่วน Characteristic นี้ จะทำให้เราเห็นว่าสามารถนำเขาไปพัฒนาต่อในด้านใด หรือมีตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมกว่า ขณะที่ในส่วนพนักงานเดิมที่ทำงานมานานแล้วในองค์กร อาจทำให้มองเห็นการพัฒนาไปทำงานอื่นที่เติบโตแบบข้ามสายงาน ซึ่งจะทำให้องค์กรนั้นๆ มีไดนามิคในด้านประสิทธิภาพดีขึ้น"

ดังนั้น ตัวโปรแกรมการวัดลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยในการรับพนักงานใหม่แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ rotate คนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะดึงความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของคนในองค์กรออกมาใช้ได้อย่างถูกจุด

"3-4 เดือนจากที่เปิดตัวมา ก็มีหลายกลุ่มธุรกิจสนใจเข้ามาติดต่อ อาทิ ปูนซิเมนต์ไทย ธนาคาร กรุงไทย เอ็กซิมแบงก์ ก็ให้ความสนใจ เราพยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้ก็หลากหลาย ตรงนี้จึงค่อนข้างจะมั่นใจในระบบ " ดร.ลักษณ์ บอกถึงกระแสตอบรับการใช้เครื่องมือใหม่ YesTestMe.com ในวงการ HR เมืองไทย

ขณะที่ลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญากันแล้วในปัจจุบัน มีมาจากหลากหลายสาขาธุรกิจ เช่น บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท Kline ยักษ์ใหญ่สายเดินเรือ, บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) ฯลฯ

"การขายตรงนี้ เราขายเป็นการทดสอบลักษณะออนไลน์ แบบเป็นแพ็คเกจ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการทดสอบในไทย โดยค่าใช้จ่ายสำหรบการทดสอบต่อครั้ง คือ 250 บาท โดยองค์กรที่เป็นลูกค้าของเรา สามารถกรอกพาสเวิร์ด ล็อกอินเข้าสู่หน้าเวบไซต์ เพื่อทำแบบทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต และได้รับผลทดสอบได้เลยทันทีหลังสอบเสร็จ ลูกค้าจึงสะดวก เพราะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัททดสอบได้ทันที"

หลังจากใช้เวลาในการทุ่มเท และพัฒนามานานกว่าสิบปี สำหรับเครื่องมือทดสอบคน YesTestMe.com ดร.ลักษณ์ เชื่อว่าผลงานการคิดค้นของเขา จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้าน HR ในเมืองไทย ซึ่งกลั่นจากประสบการณ์ตรงในการคลุกคลีด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความเชี่ยวชาญในด้านไอทีโดยตรง เพื่อเข้ามาเป็นอีก "ตัวช่วย" ในการลดภาระการคัดเลือกพนักงาน และการพัฒนาคนในองค์กร

< Back| Top^