ภาพบรรยากาศ งานสัมมนา Nation-NIDA HR Forum 2007 (ครั้งที่ 15) ในหัวข้อ “The Hidden Crisis of Salarypeople”วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2550


เวลา 13.30 – 17.00 น.


ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โปรแกรมการสัมมนา


13.30 –13.45 น. กล่าวเปิดการจัดสัมมนา
  • กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความร่วมมือ รวมถึงบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
  • วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ความสำเร็จที่ผ่านมา และกล่าวเปิดงาน
  • ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน และวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกัน เพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ
หัวข้อในการเสวนา
  • จริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ขาดคุณภาพและขาดความพร้อมในการทำงาน
  • พัฒนาคนปัจจุบันให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ทำได้หรือไม่
  • ศักยภาพมนุษย์เงินเดือนไทยสู้ต่างชาติได้หรือไม่
  • พนักงานใกล้เกษียณอายุ หมดคุณค่าจริงหรือไม่
  • เสถียรภาพการทำงานของมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นเช่นไร
13.45– 14.30 น. ภาควิชาการ วิกฤตที่ซ้อนเร้นของมนุษย์เงินเดือน โดย คุณทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันสัน ไวแอท จำกัด
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45– 16.30 น. ภาคเสวนา โดย คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
14.45 – 16.30 น. ภาคเสวนา โดย คุณศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย
16.30-17.00 น. *** ถาม-ตอบ และสรุปประเด็น ***
< Back| Top^