ภาพบรรยากาศ การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2549 ชมรมบริหารบุคคลรังสิต(การประชุมครั้งที่7/2549)บรรยายเรื่อง "คัดเลือกอย่างไรให้ได้คนที่โดน...??"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 ณ ห้องกำแพงเพชร 2


โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวดาวน์โหลดข้อมูลการสัมมนา ที่นี่
< Back| Top^